Od Nowa

再为该演出场地上传一张照片

Toruń, 波兰

7即将举办的活动 (666以往活动) 报告问题

我们还没有关于此演出地点的介绍,想帮忙吗

联系信息

地址
Jurija Gagarina 37a
87-100 Toruń
波兰
在地图上显示
电话
56-611-22-66
网站
www.odnowa.umk.pl

即将举办的活动

2014 年 10月 30 日, 星期四
KONCERTOWA FALA: THE FELLOWSHIP OF DISCO
THE FELLOWSHIP OF DISCOConcert
Od Nowa
Toruń, 波兰
53.018856 18.579454
添加留言
2014 年 11月 7 日, 星期五
Strachy na Lachy
Strachy Na Lachy, Kumka OlikConcert
Od Nowa
Toruń, 波兰
53.018856 18.579454

2 人去

添加留言
2014 年 11月 19 日, 星期三
Jazz Club
Marek Malinowski QuartetConcert
Od Nowa
Toruń, 波兰
53.018856 18.579454

2 人去

添加留言
2014 年 11月 28 日, 星期五
RebekaConcert Od Nowa
Toruń, 波兰
53.018856 18.579454

1 人去

添加留言
2014 年 11月 29 日, 星期六
Światowy Dzień Walki z AIDS
SkubasConcert
Od Nowa
Toruń, 波兰
53.018856 18.579454

7 人去

添加留言
2014 年 12月 7 日, 星期日
Kamp!
We Draw AConcert
Od Nowa
Toruń, 波兰
53.018856 18.579454

4 人去

添加留言
查看更多

吼吼箱

留言。 登录到 Last.fm马上注册(完全免费)。

附近演出场地

最近活动